خداوند متعال در شب معراج فرمود:

« اي احمد! آيا مي‌داني چه عيشي گواراتر و چه زندگي‌اي ماندگارتر است؟ عرض كرد: خداوندا نمي‌دانم. فرمود: آن زندگي‌اي گواراتر است كه صاحبش از ذكر من غافل نگردد و نعمت مرا در بوتة فراموشي نگذارد و جاهل به حقّ من نباشد و شب و روز به دنبال كسب رضا و خشنودي من باشد.....
ادامه مطلب
  نوشته شده در  یکشنبه ۲۸ شهریور۱۳۸۹ساعت 23:54  توسط   | 
هنگامي كه دو نفر انرژي‌هاي چاكراي چشم سومشان را مخلوط كنند، قدرت روشن‎بيني آنها افزايش مي‎يابد. اگر هر دو هم‌زمان انرژي‌هايشان را خالصانه ادغام كنند و واقعاً در مركز چشم سوم قرار بگيرند، فهم آنها براي درك پديده‎هاي مختلف بسيار افزايش پيدا مي‎كند.....
ادامه مطلب
  نوشته شده در  یکشنبه ۲۸ شهریور۱۳۸۹ساعت 23:52  توسط   | 
«... شناخت خداوند يك امر بديهي و روشن و از بديهي‌ترين بديهيّات است و آنچه كه مانع شناخت خداوند است جهل نيست بلكه غفلت است و اين غفلت نيز در اثر مشغول شدن به امور بي‌ارزش و پست دنيا ايجاد مي‌شود؛ پس خداوند براي هيچ كس دوتا ((دل)) قرار نداده است.....
ادامه مطلب
  نوشته شده در  یکشنبه ۲۸ شهریور۱۳۸۹ساعت 23:49  توسط   | 
بهتر است اين تمرين را زماني انجام دهيد كه بتوانيد به مدت 30 تا 60  دقيقه تنها باشيد. يا اگر اين تمرين را به صورت گروهي انجام مي‌دهيد، بايد همه ساكت باشند. در مكان تمرين نبايد منبعي از نور وجود داشته باشد. البته شما مي‎توانيد يك شمع روشن در اتاق داشته باشيد، به شرط آن‌كه در پشت سر شما قرار گيرد و مزاحم شما نباشد.....
ادامه مطلب
  نوشته شده در  یکشنبه ۲۸ شهریور۱۳۸۹ساعت 23:47  توسط   | 
فعال نمودن آجنا به علم، آگاهي و ظرفيت احتياج دارد. بديهي است كه فعال شدن چشم سوم قبل از حصول اين موارد، مي‌تواند فاجعه ايجاد كند. برخي از جويندگان و طالبان به دنبال شيوه‌هاي فوري و آني براي فعال سازي چشم سوم مي‌باشند. اينان غافل‌اند كه در صورت دستيابي به اين شيوه‌ها، بزرگ‌ترين ضررها و آسيب‌ها را به خود وارد خواهند نمود....
ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه ۲۰ شهریور۱۳۸۹ساعت 13:10  توسط   | 
اكثر كساني كه روي چشم سوم كار مي‎كنند و آن را فعال مي‎نمايند، ديد تازه‎اي نسبت به زندگي پيدا مي‎كنند. كساني كه با اين چاكرا هماهنگ شده باشند، بر خود تسلط پيدا مي‎كنند و منشاء انرژي معنوي، شهود، خرد، ادراك و زيركي قابل توجهي خواهند شد.....
ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه ۲۰ شهریور۱۳۸۹ساعت 13:4  توسط   | 
عوامل زيادي از جنس طبيعي و يا فوق‌طبيعي مي‌توانند بر چشم سوم اثر بگذارند. اين اثرات مي‌توانند مثبت يا منفي، دايم يا موقت، مطلق يا نسبي و كمّي يا كيفي باشند. مهم‌ترين عوامل اثر گذار بر چشم سوم عبارتند از: .....
ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه ۲۰ شهریور۱۳۸۹ساعت 13:0  توسط   | 
اشخاصي كه چشم سوم فعال، باز، متعادل و هماهنگ داشته باشند، از تمامي «عملكردها، فعاليت‌ها و وظايف» چشم سوم كه در بحث‌هاي قبلي ذكر شد بهره‌مند خواهند گرديد.....
ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه ۲۰ شهریور۱۳۸۹ساعت 12:57  توسط   | 
در مباحث هاله شناسي هر يك از چاكراهاي اصلي با يك عنصر خاص در ارتباط بوده، نوساناتي با فركانس‎هاي مشخص بروز مي‎دهند، اين فركانس‎ها بسته به نوع چاكرا، يكي از رنگ‎هاي اصلي طيف هفت رنگ را در ذهن ما يادآور مي‎شود. چشم سوم توسط عنصر نور كنترل مي‌شود و رنگ آن نيلي است....
ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه ۲۰ شهریور۱۳۸۹ساعت 12:54  توسط   | 
انسان چيزي بيشتر از توده‎اي عصب، ماهيچه، استخوان و خون است. در بدن ما مراكز نامريي انرژي و مجاري متافيزيكي انرژي وجود دارند، كه به ترتيب «چاكرا» و «نادي» گفته مي‎شوند.....
ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه ۲۰ شهریور۱۳۸۹ساعت 12:51  توسط   | 
بسياري از متافيزيسين‎ها معتقدند كه غده‌ي پينه‎آل و سيستم پيچيده‌‌ي عصبي مربوط به آن پس از مدت‌هاي طولاني تمرين مراقبه دچار تغيير عملي مي‎شود. اين موضوع توسط بسياري از دانشمندان كه روي فعاليت الكتريكي مغز تحقيق كرده‎اند، اثبات شده است. ...
ادامه مطلب
  نوشته شده در  پنجشنبه ۴ شهریور۱۳۸۹ساعت 12:53  توسط   | 
هر يك از چاكراها از لحاظ فيزيكي و متافيزيكي با بخش‌هاي مختلف و عملكردهاي متفاوتي از وجود انسان در ارتباط هستند. به عبارت دقيق‌تر، هر يك از چاكراهاي اصلي با ساختار و عملكرد تمام كالبدهاي هفت‌گانه انسان در ارتباط است. چشم سوم نيز با آناتومي و فيزيولوژيِ جسم و پاراآناتومي و پارافيزيولوژيِ روان و روح در ارتباط است.....
ادامه مطلب
  نوشته شده در  پنجشنبه ۴ شهریور۱۳۸۹ساعت 12:45  توسط   | 

چشم سوم پل ارتباطي فيزيك و متافيزيك، ظاهر و باطن، جسم و روح، تن و روان، مغز و ذهن و خودآگاه و ناخودآگاه است ........


ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه ۳۰ مرداد۱۳۸۹ساعت 3:28  توسط   | 
چشم سوم مهم‌ترين گيرنده در كالبد اثيري است و كاربردهاي فراوان دارد. اهميت و كاربردهاي آجنا در كالبد دوم مانند اهميت و كاربردهاي چشم فيزيكي در كالبد اول است.........
ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه ۳۰ مرداد۱۳۸۹ساعت 3:19  توسط   | 
امروزه در اكثر اديان، مذاهب، فرهنگ‌ها و اقوام بر اهميت چاكراي آجنا تأكيد مي‎شود و اين اهميت به دوران ماقبل تاريخ برمي‎گردد. در آن زمان آجنا نقش يك حس‎گر روحي و معنوي را داشته است. ........
ادامه مطلب
  نوشته شده در  جمعه ۲۹ مرداد۱۳۸۹ساعت 13:6  توسط   | 
چشم سوم همان بخش پيشين چاكراي ششم است. چاكراها كانون‌هاي انرژي در حوزه‌ي انرژي‌هاي ماورايي انسان (هاله‌ي نوراني انسان) مي‎باشند. چاكراها مسؤول تبادل انرژي بين هاله‌ي انسان و هاله‌ي كيهان و هم‌چنين مسؤول متعادل كردن انرژي در سطوح مختلف هاله مي‎باشند.........
ادامه مطلب
  نوشته شده در  جمعه ۲۹ مرداد۱۳۸۹ساعت 13:2  توسط   | 
چشم سوم ساختاري در كالبد اثيري ما مي‎باشد. دانشمندان معتقدند كه كالبد اثيري يك توده‌ي حاوي حدود 1021*4 ذره‌ي اثير است و دوره‌ي حيات آن به‌طور متوسط حدود 1022 سال است....
ادامه مطلب
  نوشته شده در  جمعه ۲۹ مرداد۱۳۸۹ساعت 12:59  توسط   | 
چشم سوم با اسامي مختلف خوانده مي‎شود. از جمله: چشم دل، چشم درون، چشم دانش، چشم بصيرت، چشم شهود، ...........
ادامه مطلب
  نوشته شده در  جمعه ۲۹ مرداد۱۳۸۹ساعت 12:55  توسط   | 
با نزديك شدن منظومه‌ي شمسي به خورشيد مركزي، نيروي ادراك ذهني انسان‌ها افزايش مي‎يابد. .....
ادامه مطلب
  نوشته شده در  جمعه ۲۹ مرداد۱۳۸۹ساعت 12:52  توسط   | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM